S7 Galaxy Launcher

S7 Galaxy Launcher

galaxy s7 launcher
4.3 / 5

  • 1.0.3
  • Android 4.1+
  • Everyone
  • 1000000
  • 1,000,000 - 5,000,000
Trình khởi chạy galaxy s7 làm cho điện thoại của bạn nhanh hơn và phong cách với nhiều chủ đề và tùy chỉnh. Bạn có thể tạo màn hình cảm ứng trên tất cả các thiết bị có tính năng android 4.1 (jelly bean) hoặc cao hơn.key: • biểu tượng hỗ trợ hàng nghìn chủ đề biểu tượng trên cửa hàng chơi.
• cá nhân hóa thay đổi lưới máy tính để bàn, tốc độ cuộn, cuộn vô hạn, hiển thị hoặc ẩn thanh tìm kiếm, ẩn ứng dụng khỏi ngăn kéo, tùy chỉnh xem trước thư mục và nhiều tùy chọn khác.
, với tính năng cuộn nhanh và tìm kiếm nhanh các ứng dụng trên thiết bị của bạn và các ứng dụng yêu thích trên store.most trên cùng của ngăn kéo • gesturesswipe up, swipe donw và nút home actions.home hành động chính.
My Cultivator Girlfriend | Erotik (77) | IMDb: 7 196,019 S3E22 Once Upon A Time - Season 3